ดมกลิ่นหนังสือ

ใครชอบดมกลิ่นหนังสือยกมือขึ้น ไม่ว่าจะกลิ่นหนังสือเปิดแ […]